Trwa ładowanie...
d39efcg

BIPROMET S.A. - Zmiana daty przekazania raportu rocznego Bipromet S.A. za rok 2014 oraz skonsolid ...

BIPROMET S.A. - Zmiana daty przekazania raportu rocznego Bipromet S.A. za rok 2014 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok 2014. (4/2015)

Share
d39efcg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-20
Skrócona nazwa emitenta
BIPROMET S.A.
Temat
Zmiana daty przekazania raportu rocznego Bipromet S.A. za rok 2014 oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. za rok 2014.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Bipromet S.A. informuje, iż raport roczny Bipromet S.A.(R) za rok 2014 oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Bipromet S.A. (RS) za rok 2014, których termin opublikowania został wyznaczony na dzień 19 marca 2015 r. (Raport bieżący nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.) zostaną opublikowane w dniu 16 marca 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIPROMET S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-956 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Graniczna | | 29 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 7745801 | | 032 2562761 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bipromet@bipromet.com.pl | | www.bipromet.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6340197513 | | 003555075 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Maria Sowiak Członek Zarządu
2015-02-20 Jolanta Nowosielska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d39efcg

Podziel się opinią

Share
d39efcg
d39efcg