Trwa ładowanie...
d10x6w3

Black Lion NFI - Informacja od akcjonariusza - Superkonstelacja Limited w sprawie zgłoszonego pro...

Black Lion NFI - Informacja od akcjonariusza - Superkonstelacja Limited w sprawie zgłoszonego projektu uchwały na Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2013 r. (3/2013)

Share
d10x6w3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-02
Skrócona nazwa emitenta
Black Lion NFI
Temat
Informacja od akcjonariusza - Superkonstelacja Limited w sprawie zgłoszonego projektu uchwały na Walne Zgromadzenie w dniu 03.01.2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki "Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Fundusz") informuje, że otrzymał od spółki Superkonstelacja Limited z siedzibą w Limmasol ("Akcjonariusz"), informację, że po zapoznaniu się z treścią raportu bieżącego opublikowanego przez Fundusz numer 02/2013, dotyczącego projektu uchwały zgłoszonego przez Novakonstelacja Limited, Superkonstelacja będzie głosowała za usunięciem z porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących emisji nowych akcji serii F Funduszu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10x6w3

| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2013-01-02 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10x6w3

Podziel się opinią

Share
d10x6w3
d10x6w3