Trwa ładowanie...
d1m2yrb

Black Lion NFI - Informacje dotyczące nowych Członków Rady Nadzorczej. (8/2013)

Black Lion NFI - Informacje dotyczące nowych Członków Rady Nadzorczej. (8/2013)

Share
d1m2yrb

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Black Lion NFI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje dotyczące nowych Członków Rady Nadzorczej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. (dalej "Fundusz") przekazuje niniejszym informacje dotyczące nowych członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 03 stycznia 2013 r. w zakresie przewidzianym w § 28 pkt 3 ? 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Pan Maciej Zientara Pan Maciej Zientara - absolwent Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie pełni następujące funkcje: Prezes Zarządu Libra Capital S.A., Dyrektora Zarządzającego Supernova Financial Services sp. z o.o. (od 2003 r.), jest obecnie członkiem Rad Nadzorczych w następujących spółkach: ZM Silesia (od 2011), Bomi S.A. (od 2011 r.), Browar Gontyniec S.A. (od 2011 r.), Scanmed S.A. (od 2008 r.), Emalia Olkusz S.A. (od 2008 r.). Do końca 2012 Wiceprezes Zarządu Supernova
IDM Fund Spółka Akcyjna, zaś w latach 2007-2010 Przewodniczący Rady Nadzorczej tej spółki, w okresie 2011-2012 Członek Rady Nadzorczej AWBUD S.A. oraz Rabat Service S.A., Prezes Zarządu Supernova IDM Management sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Komplementariusza Supernova IDM Management sp. z o.o. S.K.A (2011-2012). Wcześniej w latach 2005-2006 oraz 2007 - 2008 Wiceprezes Zarządu Supernova Capital S.A.; od 11/2005 do 01/2007 - Wiceprezes Zarządu Supernova Management Sp. z o.o.; w okresie 12/2002- 03/2003 - Dyrektor Biura d/s nowych biznesów i MVNO w PTC S.A., w latach 1996 ? 2002 - Wicedyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami BRE BANK SA; Członek Zarządu Pierwszego Polskiego Funduszu Rozwoju; Wiceprezes Zarządu Drugiego Polskiego Funduszu Rozwoju; w latach 1996 - 2000 - Kierownik Sekcji Finansowania Projektów w Departamencie Corporate Finance w Polskim Banku Rozwoju S.A.; Naczelnik Wydziału Finansów Spółek w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. (1995-1996), w latach 1994
- 1995 - Analityk w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Handlowym S.A. w Warszawie. Pan Maciej Zientara nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Maciej Zientara nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jakub Knabe Pan Jakub Knabe jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Prawa i Administracji na kierunku prawo oraz aplikantem radcowskim w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie (od 05.2011) oraz aplikanta radcowskiego w Misiewicz, Mosek i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych w Gdańsku (od 03.2011). Uczestnik licznych praktyk zawodowych. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i podatkowego. Pan Jakub Knabe
nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Funduszu, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jakub Knabe nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-04 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2013-01-04 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m2yrb

Podziel się opinią

Share
d1m2yrb
d1m2yrb