Trwa ładowanie...
d2vady9

Black Lion NFI - Rejestracja zmian statutu i zmiana nazwy Funduszu. Tekst jednolity statutu. (13/...

Black Lion NFI - Rejestracja zmian statutu i zmiana nazwy Funduszu. Tekst jednolity statutu. (13/2013)

Share
d2vady9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-22
Skrócona nazwa emitenta
Black Lion NFI
Temat
Rejestracja zmian statutu i zmiana nazwy Funduszu. Tekst jednolity statutu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Black Lion Fund S.A. ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie informuje, iż powziął wiadomość, że w dniu 18 stycznia 2013 r. nastąpiła rejestracja zmian statutu Funduszu przyjętych w Uchwale nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, które odbyło się w dniu 08 października 2012 r. oraz Uchwałach nr 6 i nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03 stycznia 2013 r. W związku z ww. rejestracją, zmianie uległa dotychczasowa nazwa Funduszu z Black Lion Narodowych Fundusz Inwestycyjny S.A. na Black Lion Fund S.A. Zarejestrowano także zmiany statutu odnośnie roku obrotowego i podatkowego Funduszu. Tekst jednolity Statutu Funduszu uwzględniający ww zmiany stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
2013 01 22_RB 13_tekst jednolity statutu Funudszu.pdf Tekst jednolity statutu Funduszu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

| | | Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Black Lion NFI | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-808 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mińska | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 323 19 00 | | 022 323 19 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | blacklion.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5261029318 | | 010964606 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Maciej Wandzel Prezes Zarządu
2013-01-22 Mariusz Omieciński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vady9

Podziel się opinią

Share
d2vady9
d2vady9