Trwa ładowanie...
d17tljy

BLACK PEARL S.A. - Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym. (13/2015)

BLACK PEARL S.A. - Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym. (13/2015)

Share
d17tljy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BLACK PEARL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w kapitale zakładowym. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Black Pearl S.A. ("Spółka") przekazuje poniżej skorygowany raport bieżący ws. zmiany udziału w kapitale zakładowym, zgodnie z którym, zawiadomienie od 3M&S GPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Balicach. W poprzednim raporcie Spółka błędnie przekazała informację, iż otrzymała zawiadomienie od 3M&S GPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w dniu 24 sierpnia 2015 r. W rzeczywistości Spółka otrzymała zawiadomienie w dniu dzisiejszym, tj. 1 września 2015 r., datowane na dzień 24 sierpnia 2015 r. Treść raportu: Zarząd Black Pearl S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 1 września 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382). Zgodnie z zawiadomieniem od spółki pod firmą 3M&S GPM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w
Balicach (?3M&S?), w dniu 27 lipca 2015 r., doszło do wykonania umowy datio in solutum, na podstawie której 3M&S nabył 102 843 (słownie: sto dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcji serii D w Black Pearl S.A., stanowiących 5,1% udziału w kapitale zakładowym Black Pearl S.A. oraz dających prawo do wykonywania 5,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z przedstawionym Spółce zawiadomieniem, w wyniku zawartej umowy datio in solutum, 3M&S zwiększyła o 5,1 % udział w kapitale zakładowym Spółki, jak również zwiększyła o 5,1% swój udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed wystąpieniem zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 3M&S nie posiadała akcji Black Pearl S.A. Po wystąpieniu zdarzenia powodującego zmianę udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 3M&S posiada 102 843 (słownie: sto dwa tysiące osiemset czterdzieści trzy) akcje Black Pearl S.A., stanowiące 5,1% udziału w kapitale zakładowym Black Pearl S.A. oraz dających prawo do wykonywania
5,1% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3M&S poinformowała również, iż nie jest podmiotem dominującym wobec innych podmiotów, posiadających akcje Black Pearl S.A. Jednocześnie 3M&S poinformowała, że nie występują osoby trzecie, z którymi 3M&S zawarła umowy, przedmiotem których jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki, ani też że 3M&S nie posiada spółek zależnych posiadających akcje Black Perl S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BLACK PEARL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BLACK PEARL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 31-060 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Plac Wolnica | | 13 lok 10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestorzy@blackpearlcapital.pl | | www.blackpearlcapital.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 701-021-10-09 | | 142121110 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Janusz Smoczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17tljy

Podziel się opinią

Share
d17tljy
d17tljy