Trwa ładowanie...
d14stxb
espi

BLUE OCEAN MEDIA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015) - EBI

BLUE OCEAN MEDIA - Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku (1/2015)
Share
d14stxb
NEW CONNECT
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Emitenta podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach: - raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2014 r. - 13 lutego 2015 roku; - raport okresowy kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 roku; - raport okresowy kwartalny za II kwartał 2015 r. - 14 sierpnia 2015 roku; - raport okresowy kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 roku. - raport okresowy roczny za 2014 r. - 02 czerwca 2015 roku; Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego. Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marta Skawińska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14stxb

Podziel się opinią

Share
d14stxb
d14stxb