Trwa ładowanie...
d3psav4
espi

BM MEDICAL SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających ca najmniej 5% głosów na Nadzwyczanym Walnym Zg...

BM MEDICAL SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających ca najmniej 5% głosów na Nadzwyczanym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 listopada 2012r. (23/2012)
Share
d3psav4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-07
Skrócona nazwa emitenta
BM MEDICAL SA
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających ca najmniej 5% głosów na Nadzwyczanym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 listopada 2012r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd BM Medical S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 listopada 2012 roku: 1.Monika Bednarska ? 45 660 akcji reprezentujących 45 660 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 1,45% w ogólnej liczbie głosów oraz 100% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 05.11.2012r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BM MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BM MEDICAL SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-491 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
M.Konopnickiej 6
(ulica) (numer)
(22) 444 11 88
(telefon) (fax)
office@bmmedical.pl www.bmmedical.pl
(e-mail) (www)
781-181-65-84 300792724
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Rafał Bednarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3psav4

Podziel się opinią

Share
d3psav4
d3psav4