Trwa ładowanie...
d1y1yes
d1y1yes
espi

BM MEDICAL SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadz...

BM MEDICAL SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (8/2012)
Share
d1y1yes

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BM MEDICAL SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BM Medical S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16.05.2012 r. Akcjonariusz: Rafał Bednarczyk? Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 46.975? Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 46.975? Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 10,98 %? Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 23,44 % Akcjonariusz: Przemysław Marchlewicz? Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 28.187? Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 28.187? Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 6,59 %? Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 14,07 % Akcjonariusz: Kurt Montgomery? Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 34.527? Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 34.527? Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 8,07 %? Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 17,23 % Akcjonariusz: Monika Bednarska? Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 45.660? Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 45.660? Udział w ogólnej liczbie głosów [%]
10,67 %? Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 22,79 % Akcjonariusz: Piotr Płóciennik? Liczba zarejestrowanych na NWZ akcji: 14.382 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 14.382? Udział w ogólnej liczbie głosów [%] 3,36 %? Udział w liczbie głosów na NWZ [%]: 7,18 % | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BM MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BM MEDICAL SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-491 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
M.Konopnickiej 6
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
781-181-65-84 300792724
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Rafał Bednarczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y1yes

Podziel się opinią

Share
d1y1yes
d1y1yes