Trwa ładowanie...
d3mnxj0
d3mnxj0
espi

BMPAG - Komunikat zgodnie z § 37v, 37w, 37x i następne niemieckiej ustawy o obrocie papierami war...

BMPAG - Komunikat zgodnie z § 37v, 37w, 37x i następne niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG) przeznaczony do publikacji na terenie całej Europy (13/2013)
Share
d3mnxj0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-22
Skrócona nazwa emitenta
BMPAG
Temat
Komunikat zgodnie z § 37v, 37w, 37x i następne niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG) przeznaczony do publikacji na terenie całej Europy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
bmp media invesors AG / Informacja wstępna o publikacji sprawozdań finansowych bmp media investors AG informuje niniejszym, że opublikowane zostaną następujące sprawozdania finansowe: Sprawozdanie: Sprawozdanie finansowe (półroczne/Q2) Data publikacji / j. niemiecki: 30.08.2013 Data publikacji / j. angielski: 30.08.2013 Data publikacji/ j. Polski: 30.08.2013 niemiecki: http://www.mediainvestors.de/de/investor-relations/berichte angielski: http://www.mediainvestors.de/en/investor-relations/reports polski: http://www.mediainvestors.de/pl/relacje-inwestorskie/raporty Podstawa prawna: Art. 56 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BMP MEDIA INVESTORS AG
(pełna nazwa emitenta)
BMPAG Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
10629 Berlin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Schluterstrasse 38
(ulica) (numer)
+49 30203050 +49 3020305555
(telefon) (fax)
dl@bmp.com
(e-mail) (www)
DE189127349 000000000
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-22 Jens Spyrka Członek Zarządu Jens Spyrka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mnxj0

Podziel się opinią

Share
d3mnxj0
d3mnxj0