Trwa ładowanie...
d95zqda
d95zqda
espi

BOA S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5/2014)

BOA S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (5/2014)
Share
d95zqda
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
BOA S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki BOA S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 10 października 2014 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Pani Izabeli Gałązki. Zawiadomienie dotyczy nabycia przez Panią Izabelę Gałązkę: 1. 190.409 sztuk akcji BOA S.A. po cenie 0,30 zł za każdą akcję, transakcja miała miejsce w dniu 8 października 2014 r. i została zawarta w Warszawie w drodze umowy cywilnoprawnej 2. 3.965 sztuk akcji BOA S.A. po cenie 0,20 zł za każdą akcję, transakcje miały miejsce w dniach od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 16 września 2014 r. i zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOA SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BOA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-796 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wąwozowa 19 lok. 32
(ulica) (numer)
(22) 380 33 39 (22) 380 36 87
(telefon) (fax)
office@boasa.pl www.boasa.pl
(e-mail) (www)
951-220-41-82 140784639
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Riad Bekkar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d95zqda

Podziel się opinią

Share
d95zqda
d95zqda