Trwa ładowanie...
dxm35q4
dxm35q4
espi

BOA S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2014)

BOA S.A. - Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (7/2014)
Share
dxm35q4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
BOA S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd spółki BOA S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 10 października 2014 r. zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Członka Rady Nadzorczej Pani Magdaleny Kacprzak. Zawiadomienie dotyczy nabycia przez Panią Magdalenę Kacprzak 204.081 sztuk akcji BOA S.A. po cenie 0,30 zł za każdą akcję. Transakcja miała miejsce w dniu 8 października 2014 r. i została zawarta w Warszawie w drodze umowy cywilnoprawnej. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOA SPÓLKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BOA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-796 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wąwozowa 19 lok. 32
(ulica) (numer)
(22) 380 33 39 (22) 380 36 87
(telefon) (fax)
office@boasa.pl www.boasa.pl
(e-mail) (www)
951-220-41-82 140784639
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Riad Bekkar Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxm35q4

Podziel się opinią

Share
dxm35q4
dxm35q4