Trwa ładowanie...
d4j7eps
espi

BOMI - Udzielenie prokury łącznej (57/2012)

BOMI - Udzielenie prokury łącznej (57/2012)
Share
d4j7eps

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOMI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie prokury łącznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BOMI S.A. informuje, iż w dniu 12 czerwca 2012 roku udzielił prokury łącznej dla Pana Macieja Głowackiego oraz dla Pana Leszka Narowskiego. Prokurenci są uprawnieni do reprezentowania Spółki łącznie z Członkiem Zarządu. Pan Leszek Narowski ukończył Wydział Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach oraz Studia Podyplomowe (MBA) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe: 2012 ? nadal Grupa Kapitałowa BOMI Centrala Sp. z o.o. ? Wiceprezes Zarządu 2011 ? nadal Stagers S.A./Interfor ECE Partner Zarządzający Commercial 2010 ? 2011 PLL LOT S.A. ? Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych 2006 ? 2009 Telekomunikacja Polska S.A. ? Dyrektor Sprzedaży w Grupie Kapitałowej TP 2000 ? 2005 PTK Centertel Sp. z o.o. ? Dyrektor Pionu Sprzedaży/Dyrektor Biura Sprzedaży 1996 ? 2000 United Biscuits ? San S.A. ? Dyrektor Sprzedaży/ Krajowy Kierownik Rozwoju 1993 ? 1996 PEPSI Co. ? WEDEL S.A./FRITO LAY ? Dywizyjny/Regionalny Kierownik Sprzedaży 1990 ? 1993 FH "WILIMPEX" ? Kierownik Departamentu
Sprzedaży/ Z-ca Dyrektora Handlowego Inne sprawowane funkcje: 2010 ? 2011 LOT Catering Sp. z o.o. ? Członek Rady Nadzorczej 2009 Ramsat S.A. ? Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Leszek Narowski nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Leszek Narowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Maciej Głowacki ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na Kierunku Organizacja i Zarządzanie, Studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów na Gdańskiej Akademii Bankowej (wspólnie z Bank Akademie z Frankfurtu i Uniwersytetem Gdańskim) oraz Studia podyplomowe z rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Gdańskim Doświadczenie zawodowe: 2012 ?
nadal BOMI SA - Dyrektor Finansowy 2012 ? nadal GRUPA KAPITAŁOWA BOMI CENTRALA SP. Z O.O. - Prezes Zarządu 2011 POMORSKA SPEC. STREFA EKONOM. - Project Manager 2007 ? 2010 POLFA WARSZAWA SA (Grupa PHF)-Prezes Zarządu, 2006 ? 2007 POLSKI HOLDING FARMACEUTYCZNY SA (PHF) - Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, 2003 ? 2006 MASTER CONSULTING - Ekspert 2002 ? 2002 WAZA SP. Z O. O. (szwedzka sp. budow.) - Dyrektor Finansowy 2000 ? 2001 MG PROBUD SA (GRUPA MOST. GD.) - Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, 1997 ? 1999 DRUGI NFI SA - Menadżer Inwestycyjny 1995 ? 1997 CENTRALA BANKU GDAŃSKIEGO SA -Specjalista Pan Maciej Głowacki nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Głowacki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych
prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: par. 5 ust 1 pkt 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)
d4j7eps

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2012-06-13 Jarosław Górczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4j7eps

Podziel się opinią

Share
d4j7eps
d4j7eps