Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

BOMI - Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki (58/2012)

BOMI - Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki (58/2012)
Share
d2j5q0m
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2012
Data sporządzenia: 2012-06-13
Skrócona nazwa emitenta
BOMI
Temat
Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 13 czerwca 2012 roku) Dom Maklerski BDM S.A., będący firma inwestycyjną pośredniczącą w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, nadał do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego sporządzonego przez Emitenta w związku z planowanym ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 22.250.000 (dwadzieścia dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, w tym: 11.250.000 (jedenaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii P oraz 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji serii R.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOMI SA
(pełna nazwa emitenta)
BOMI Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-572 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gryfa Pomorskiego 71
(ulica) (numer)
058 6273460 058 6273461
(telefon) (fax)
biurozarzadu@bomi.pl www.bomi.pl
(e-mail) (www)
5931007159 190863162
(NIP) (REGON)
d2j5q0m

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-06-13 Witold Jesionowski Prezes Zarządu
2012-06-13 Jarosław Górczak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m