Trwa ładowanie...
dp2yfgo

BOOMERANG S.A. - Korekta raportu ESPI nr 9/2015 "Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta" (11/2015)

BOOMERANG S.A. - Korekta raportu ESPI nr 9/2015 "Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta" (11/2015)

Share
dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOOMERANG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu ESPI nr 9/2015 "Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta" | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boomerang S.A. informuje, uiż w raporcie ESPI nr 9/2015 "Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta" znalazły się błędy. Midven Capital Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) posiadała przed transakcją, której dotyczył raport nr 9/2015 540.922 akcji zwykłych na okaziciela Boomerang S.A. serii A, co stanowiło 0,81% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 540.992 głosów, co stanowi 0,81% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A., a nie jak błędnie podano w raporcie "254.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A, co stanowiło 0,38% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 254.750, co stanowi 0,38% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A.". Midven Capital Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) nie wyklucza również zwiększenia zaangażowania w akcje Boomerang S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a nie jak błędnie podano: "Midven Capital Ltd nie przewiduje w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększania zaangażowania w akcje Boomerang S.A.". Na podstawie art. 70, pkt 1
ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz 1539, ze zm.), Zarząd Boomerang S.A. podaje poniżej prawidłową treść otrzymanego od Midven Capital Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej: "Działając stosownie do treści przepisu art. 69, ust 1, pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. w wyniku zawarcia transakcji poza rynkiem nabyliśmy akcje serii B spółki Boomerang S.A. w ilości 19.614.384, co stanowi 29,28% ogółu głosó? na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Przed dokonaniem wymienionej w zawiadomieniu transakcji posiadaliśmy: Akcje serii A 540.922 akcji zwykłych na okaziciela serii A, co stanowiło 0,81% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 540.922
głosów, co stanowi 0,81% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Po dokonaniu wymienionej w zawiadomieniu transakcji posiadamy: Akcje serii A 540.922 akcji zwykłych na okaziciela serii A, co stanowi 0,81% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 540.922 głosów, co stanowi 0,81% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Akcje serii B 19.614.384 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 29,28% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 19.614.384 głosów, co stanowi 29,28% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Midven Capital Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) przed zawarciem zgłaszanej transakcji posiadało 540.922 akcji zwykłych na okaziciela serii A Boomerang S.A., co stanowiło 0,81% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Midven Capital Ltd. po dokonaniu wyżej wymienionej transakcji posiada łącznie 20.155.306 akcji zwykkłych na okaziciela, co stanowi 30,08% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 20.155.306 głosów, co
stanowi 30,08% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Midven Capital Ltd. nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w akcje Boomerang S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOOMERANG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOOMERANG S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-390 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 214 m. 129 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Robert Szulc Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

Podziel się opinią

Share
dp2yfgo
dp2yfgo