Trwa ładowanie...
d4et00c

BOOMERANG S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (10/2015)

BOOMERANG S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (10/2015)

Share
d4et00c

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BOOMERANG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70, pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanegosystemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.), Zarząd Boomerang S.A. informuje o otrzymaniu od Parcel Terminals OS Limited z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o następującej treści: "Działając stosownie do treści przepisu art. 69, ust 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, iż w dniu 31 sierpnia 2015 r. w wyniku zawarcia transakcji poza rynkiem nabyliśmy akcje serii B spółki Boomerang S.A. w ilości 35.400.556, co stanowi 52,84% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Przed dokonaniem wymienionej w zawiadomieniu transakcji posiadaliśmy: Spółka nie posiadała żadnych akcji Boomerang S.A. Po dokonaniu wymienionej w
zawiadomieniu transakcji posiadamy: Akcje serii B 35.400.556 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 52,84% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 35.400.556 głosów, co stanowi 52,84% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Parcel Terminals OS Limited s siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie, przed zawarciem zgłaszanej transakcji nie posiadała żadnych akcji Boomerang S.A. Parcel Terminals OS Limited po dokonaniu wyżej wymienionej transakcji posiada łacznie 35.400.556 akcji zwykłych na okaziciela, co stanowi 52,84% udziału w kapitale Spółki oraz uprawnia do wykonywania 35.400.556 głosów, co stanowi 52,84% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Boomerang S.A. Parcel Terminals OS Limited nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w akcje Boomerang S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy" | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOOMERANG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOOMERANG S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-390 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Grójecka | | 214 m. 129 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-02 Robert Szulc Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

Podziel się opinią

Share
d4et00c
d4et00c