Trwa ładowanie...
d2b4abk
d2b4abk
espi

BOOMERANG S.A. - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (4/2014)

BOOMERANG S.A. - Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta (4/2014)
Share
d2b4abk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2014
Data sporządzenia: 2014-04-03
Skrócona nazwa emitenta
BOOMERANG S.A.
Temat
Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Boomerang S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie sporządzone zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o dokonanej transakcji na akcjach Emitenta przekraczającej wartość 5.000 (słownie: pięć tysięcy) euro. Z przekazanej informacji wynika, iż Członek Rady Nadzorczej zbył w dniu 25 marca 2014 roku 1.050.000 (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy) akcji Emitenta po średniej cenie 0,10 złotych. Sprzedaży dokonano poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilnoprawnej (kupno-sprzedaż). Członek Rady Nadzorczej nie wyraził zgody na publikację swoich danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOOMERANG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BOOMERANG S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-390 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 214 m. 129
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-03 Robert Szulc Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b4abk

Podziel się opinią

Share
d2b4abk
d2b4abk