Trwa ładowanie...
d3dldbp

BORUTA-ZACHEM - Komentarz Zarządu do kursu akcji Spółki (10/2015) - EBI

BORUTA-ZACHEM - Komentarz Zarządu do kursu akcji Spółki (10/2015)

Share
d3dldbp

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 10 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Komentarz Zarządu do kursu akcji Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z powtarzającymi się zapytaniami od Akcjonariuszy mniejszościowych dotyczącymi aktualnej sytuacji w Boruta-Zachem S.A. (Spółka), która mogłaby wpływać na odnotowaną w ostatnich dniach przecenę kursu akcji Spółki, Zarząd niniejszym przedstawia swoje stanowisko. W opinii Zarządu nie zaszły żadne przesłanki, czy okoliczności, które mogłyby być powodem do obecnej przeceny walorów Spółki. Wszystkie zaplanowane i zapowiedziane przez Zarząd działania zmierzające do rozwoju organizacji i zwiększenia skali biznesu poprzez uruchomienie produkcji biosurfaktyny przebiegają zgodnie z przyjętymi harmonogramami (umowa o dofinansowanie z PARP i umowa na sprzedaż produkcji za 2015 rok do bliskowschodniego partnera). W halach produkcyjnych stawiane są właśnie pierwsze bioreaktory i zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Zarządu w najbliższych tygodniach do fabryki zostaną zaproszeni reporterzy aby obok publikacji zdjęć ze strony Spółki, Akcjonariusze mieli możliwość obejrzenia materiału zdjęciowego ze źródeł
niezależnych. Ponadto, na ostatnim NWZA, które odbyło się w dniu 16 lutego br., Spółka uzyskała zgodę Akcjonariuszy na przeniesienie notowań na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki temu, zgodnie z intencją Zarządu, zwiększą się możliwości pozyskiwania finansowania od instytucji finansowych, które zgodnie z politykami inwestycyjnymi nie mogą inwestować na rynku NewConnect. Zarząd jest przekonany, że wycena walorów Spółki na parkiecie głównym będzie podlegać znacznie mniejszym wahaniom. Od czasu debiutu Spółki na NewConnect budzi ona coraz większe zainteresowanie instytucjonalnych inwestorów zagranicznych i krajowych oraz masowe zainteresowanie inwestorów indywidualnych, czego dowodem są znaczące wolumeny transakcji. Zarząd nie mając bezpośredniego wpływu na decyzje Akcjonariuszy, dokłada wszelkich starań i przykładnie wywiązuje się z obowiązku działania na rzecz sukcesu spółki. Wszelkie postępy prac są raportowane w trybie bieżącym na tyle szczegółowo, na ile pozwala tajemnica
handlowa i bezpieczeństwo interesu Boruty-Zachem a więc wszystkich akcjonariuszy. Podstawa prawna Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dldbp

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wiesław Sażała Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dldbp

Podziel się opinią

Share
d3dldbp
d3dldbp