Trwa ładowanie...
d27uut4
d27uut4
espi

BORYSZEW - Nabycie od DM PKO BP akcji Boryszew S.A. (44/2015)

BORYSZEW - Nabycie od DM PKO BP akcji Boryszew S.A. (44/2015)
Share
d27uut4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-26
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Nabycie od DM PKO BP akcji Boryszew S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Boryszew S.A. ("Spółka") zawiadamia, iż w dniu 25 marca 2015 roku spółka zależna SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., wykonując postanowienia Umowy pośrednictwa w skupie akcji Spółki Boryszew S.A. w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży z dnia 19 stycznia 2015 roku zawartej z PKO BP S.A. Oddział ? Dom Maklerski PKO BP SA z siedzibą w Warszawie, nabyła w transakcjach pakietowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. łącznie 881.686 sztuk akcji Boryszew S.A., o wartości nominalnej 1 zł każda, po średniej cenie jednostkowej 5,67 złotych za 1 akcję. Powyższe akcje dają 881.686 głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. i stanowią 0,367% kapitału zakładowego Spółki. Od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych Spółka nabyła bezpośrednia i pośrednio poprzez spółki zależne 12.506.686 akcji własnych, stanowiących 5,21% kapitału zakładowego i dających prawo do 12.506.686 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Spółki. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Łucka 7/9
(ulica) (numer)
+48 22 658 65 68 +48 22 659 75 27
(telefon) (fax)
biuro@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27uut4

Podziel się opinią

Share
d27uut4
d27uut4