Trwa ładowanie...
d14i4nh

Boryszew sprzeda oddział w Skawinie na rzecz PG Aluminium za ok. 150 mln zł

Warszawa, 01.09.2015 (ISBnews) - Boryszew zawarł z PG Aluminium spółka w organizacji umowę sprzedaży Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina (NPA) za wstępnie 150 mln zł, podała spółka.

Share
d14i4nh

"Zgodnie z zawartą umową Boryszew S.A. zobowiązuje się do wniesienia NPA do spółki celowej, a następnie sprzedaży 100% udziałów tej spółki kupującemu. Cena sprzedaży za 100% udziałów spółki celowej ustalona została na 150 mln zł z zastrzeżeniem, że ostateczna cena będzie zależna od wysokości zaakceptowanego przez strony poziomu kapitału obrotowego netto i długu netto NPA na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej" - czytamy w komunikacie.

W umowie strony określiły warunki zawieszające które muszą zostać spełnione przed zawarciem przyrzeczonej umowy sprzedaży. Do istotnych warunków zawieszających należą:
- po stronie kupującego: (i) uzyskanie zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na planowaną transakcję, (ii) zapewnienie finansowania planowanej transakcji;
- po stronie Boryszewa: (i) uzyskanie wymaganych prawem oraz statutem spółki zgód właściwych organów na planowaną transakcję a także uzyskanie zgody podmiotów trzecich (m.in. kontrahenci, instytucje finansujące) na realizację transakcji.

Spełnienie się warunków zawieszających umowy powinno nastąpić do 30 listopada 2015 roku, z tym, że uzyskanie zgody UOKiK powinno nastąpić do 31 października 2015 roku.

d14i4nh

Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina jest producentem walcówek aluminiowych, drutów i przewodów napowietrznych, w tym ze specjalnych stopów aluminium.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.

(ISBnews)

d14i4nh

Podziel się opinią

Share
d14i4nh
d14i4nh