Trwa ładowanie...
d21dmy3
espi

BORYSZEW - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Boryszew SA oraz kontraktami ...

BORYSZEW - Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Boryszew SA oraz kontraktami terminowymi, w związku z procedurą scalenia akcji (21/2014)

Share
d21dmy3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Boryszew SA oraz kontraktami terminowymi, w związku z procedurą scalenia akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego Zarządu Boryszew S.A. ("Spółka", "Emitent") nr 19/2014 z dnia 7 marca 2014 roku w sprawie złożenie wniosku do GPW o zawieszenie notowań Boryszew S.A., Spółka informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął w dniu 11 marca 2014 roku uchwałę nr 277/2014 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami spółki Boryszew S.A. oraz kontraktami terminowymi na te akcje, w związku z procedurą scalenia akcji. Spółka informuje, że procedura scalenia akcji Emitenta została wszczęta przez Zarząd Boryszew S.A. w związku z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17.02.2014 r. Zawieszenie obrotu akcjami Spółki oraz kontraktami terminowymi na te akcje nastąpi w okresie od dnia 17 marca 2014 r. do dnia 1 kwietnia 2014 r. włącznie. Wobec powyższego Spółka informuje, że: 1) zlecenia maklerskie na akcje Emitenta i kontrakty terminowe przekazane na giełdę a nie zrealizowane do dnia 14 marca 2014r. (włącznie) tracą
ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu, 2) w okresie zawieszenia obrotu zlecenia maklerskie na akcje Spółki i kontrakty terminowe nie będą przyjmowane. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 277/2014 z dnia 11.03.2014 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uch_277.pdf | Uchwała nr 277/2014 Zarządu GPW | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21dmy3

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 96-500 | | Sochaczew | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ul. 15 Sierpnia | | 106 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 46 863 02 01 | | 46 863 02 01 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | boryszew@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Miłosz Wiśniewski Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Paweł Tokłowicz Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21dmy3

Podziel się opinią

Share
d21dmy3
d21dmy3