Trwa ładowanie...
d3373at

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (105/2015)

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (105/2015)

Share
d3373at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 105 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziałów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Boryszew S.A. (?Spółka?) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U z 2013 r. poz. 1382 tj.), od Pana Romana Krzysztofa Karkosika o nabyciu w dniu 2 września 2015 roku 1.066.666 sztuk akcji Boryszew SA. Nabycie akcji spowodowało zmianę udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 1% na walnym zgromadzeniu spółki Boryszew S.A. Przed dniem transakcji 1 września 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 123.263.335 sztuk akcji Boryszew S.A co stanowiło 51,359% udziału w kapitale zakładowym spółki i pośrednio poprzez spółki zależne 13.700.000 sztuk akcji Boryszew S.A, co stanowiło 5,708% udziału w kapitale zakładowym spółki. Przed dniem transakcji Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 123.263.335 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 51,359% ogólnej
liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 13.700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 5,708% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. Na dzień 2 września 2015 roku Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 124.235.139 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 51,764% udziału w kapitale zakładowym oraz pośrednio poprzez spółki zależne 13.700.000 sztuk akcji Boryszew S.A., stanowiących 5,708% udziału w kapitale zakładowym. Pan Roman Krzysztof Karkosik posiadał bezpośrednio 124.235.139 głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew SA, co stanowiło 51.764% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. i pośrednio poprzez spółki zależne 13.700.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 5,708% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Boryszew S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Boryszew Spółka Akcyjna | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BORYSZEW | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Łucka | | 7/9 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 658 65 68 | | +48 22 659 75 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro@boryszew.com.pl | | boryszew.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 837-000-06-34 | | 750010992 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Piotr Szeliga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3373at

Podziel się opinią

Share
d3373at
d3373at