Trwa ładowanie...
d3y58z6
espi

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (21/2012)

BORYSZEW - Zawiadomienie o zmianie udziałów (21/2012)
Share
d3y58z6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BORYSZEW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziałów | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Boryszew S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 roku Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz.1539 ze zm.) zawiadomił Spółkę, iż w wyniku nabycia 22.000.000 (dwudziestu dwóch milionów) sztuk akcji Boryszew S.A. w ramach transakcji pakietowej zrealizowanej w dniu 30 marca 2012 roku, rozliczonej tego samego dnia, udział w ogólnej liczbie głosów Spółki posiadanych przez Bank zwiększył się powyżej progu 5 %. Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Bank posiadał 110.759.274 akcje spółki Boryszew S.A., które stanowiły 4,91% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz dawały 110.759.274 głosy, które stanowiły 4,91% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Aktualnie Bank posiada 132.759.274 akcje Spółki,
które stanowią 5,88% udziału w kapitale zakładowym tej Spółki oraz dają 132.759.274 głosów, które stanowią 5,88% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 15 Sierpnia 106
(ulica) (numer)
46 863 02 01 46 863 02 01
(telefon) (fax)
boryszew@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y58z6

Podziel się opinią

Share
d3y58z6
d3y58z6