Trwa ładowanie...
d36d9ov
d36d9ov
espi

BORYSZEW - Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 3 kwa...

BORYSZEW - Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 3 kwartał 2011 roku (95/2011)
Share
d36d9ov
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 95 / 2011
Data sporządzenia: 2011-11-07
Skrócona nazwa emitenta
BORYSZEW
Temat
Zmiana terminu publikacji sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 3 kwartał 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Boryszew S.A. informuje, że śródroczny skonsolidowany raport kwartalny za 3 kwartał 2011 roku Grupy Kapitałowej Boryszew (QSr) zawierający śródroczny skrócony raport kwartalny Boryszew S.A. za 3 kwartał 2011 roku, którego termin publikacji został określony w raporcie bieżącym Spółki nr 7/2011, na dzień 10 listopada 2011 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 9 listopada 2011 roku. Podstawa prawna: Zgodnie z § 103 ust. 2 RO

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Boryszew Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
BORYSZEW Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-500 Sochaczew
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 15 Sierpnia 106
(ulica) (numer)
46 863 02 01 46 863 02 01
(telefon) (fax)
boryszew@boryszew.com.pl boryszew.com.pl
(e-mail) (www)
837-000-06-34 750010992
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Małgorzata Iwanejko Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36d9ov

Podziel się opinią

Share
d36d9ov
d36d9ov