Trwa ładowanie...
dkgjemk

BOŚ obniżył prognozę wzrostu PKB na III kw. do 3,2% r/r z 3,5%

Warszawa, 10.11.2016 (ISBnews) - Miesięczne dane ze sfery realnej dotyczące m.in. produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej, a w szczególności dużo słabsze wyniki inwestycji niosą za sobą potrzebę korekty prognozy wzrostu PKB w III kw. br. - do 3,2% z wcześniej oczekiwanych 3,5%, poinformowali ekonomiści BOŚ Banku.

Share
dkgjemk

"Dane dotyczącej produkcji przemysłowej oraz budowlanej wskazują na nieco słabsze wyniki eksportu oraz utrzymanie spadku inwestycji. W szczególności dużo słabsze wyniki inwestycji wpływają na korektę naszej dotychczasowej prognozy wzrostu PKB w III kw. z 3,5% r/r do 3,2% r/r." - czytamy w raporcie miesięcznym BOŚ.

Poprawę wyników odnotowano jedynie w przypadku danych dot. sprzedaży detalicznej, niemniej skalę wzrostu dynamiki trudno uznać za spektakularną, biorąc pod uwagę skalę wzrostu dochodów gospodarstw domowych (korzystna sytuacja na rynku pracy oraz wypłata świadczeń w ramach programu Rodzina 500+).

Według ekonomistki wyższe wydatki gospodarstw domowych w miesiącach letnich w większej skali skumulowały się w obszarze usług niż towarów (brak miesięcznych danych nt. sprzedaży usług).

"Wyraźnie lepsze dane dot. wzrostu konsumpcji prywatnej powinny utrzymywać się do I poł. 2017 r. do momentu wyraźnego wzrostu bazy odniesienia dla dynamiki dochodów (tj. rozpoczęcia w II kw. 2016 r. wypłaty świadczeń w ramach programu ?Rodzina 500+")" - wskazano w raporcie.

dkgjemk

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikuje szybki szacunek danych o PKB za III kw. 2016 r. we wtorek, 15 listopada.

Według ekonomistów banku, w II poł. 2017 r., zakładając utrzymanie generalnie korzystnej sytuacji na rynku pracy, dynamika konsumpcji powinna utrzymać się na poziomie ok. 3% r/r, niemniej wydatki gospodarstw domowych nie będę już rosły w tak spektakularnym tempie, jak w okresie rozpoczęcia wypłat środków (trwały wpływ na poziom dochodów oraz wydatków, jedynie okresowy na ich dynamikę).

Opublikowane w ostatnich tygodniach dane oraz wskaźniki nie wskazują na potencjał dla szybszego odbicia dynamiki inwestycji w II poł. br.

"Opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju dane dot. alokacji środków UE z nowej perspektywy finansowej UE (na lata 2014-2020) wskazują faktycznie na spory wzrost podpisywanych umów, niemniej efekt realnego wzrostu wydatkowania (faktyczna realizacja inwestycji) będzie materializować się najwcześniej w 2017 r." - wskazano także w materiale.

dkgjemk

Od października br. systematyczny spadek bazy odniesienia skutkuje z kolei skokowym wzrostem rocznego wskaźnika inflacji CPI, nawet zakładając stabilizację lub minimalne spadki (po silnym wzroście w październiku) cen paliw na krajowym rynku. Sam efekt bazy przełoży się na wzrost indeksu CPI o ok. 1 pkt. proc. do końca I kw. 2017 r.

"Podtrzymujemy zatem naszą prognozę wzrostu inflacji CPI do ok. +0,3% r/r w grudniu 2016 r. oraz dalszego wzrostu do ponad 1,0% r/r w I kw. 2017 r. Oczekujemy, że w okresie II - IV kw. 2017 r. wskaźnik inflacji CPI będzie oscylował wokół poziomu +1,5% r/r" - czytamy dalej.

Zgodnie z wypowiedziami prezesa NBP Rada Polityki Pieniężnej uważa bieżący poziom stóp procentowych za dobrze odpowiadający sytuacji makroekonomicznej i ewentualne zmiany stóp byłyby reakcją wyłącznie na np. nieoczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego (obniżka stóp procentowych) lub wyraźne przyspieszenie wzrostu gospodarczego oraz silniejszy wzrost wskaźnika inflacji powyżej 1,5% r/r (podwyżka stóp).

"Biorąc pod uwagę powyższe oczekujemy stabilizacji stóp procentowych na bieżącym poziomie 1,5% dla stopy referencyjnej przez cały 2017 r. Inaczej, niż w latach minionych, oczekiwany silny skokowy wzrost inflacji CPI nie poskutkuje w naszej ocenie podwyżką stóp procentowych" - uważają ekonomiści.

dkgjemk

Według BOŚ, FOMC jest gotowy do podwyżki stóp procentowych w grudniu br, wynik wyborów w USA komplikuje jednak prognozę wyniku grudniowego posiedzenia

"Podtrzymujemy dotychczasowy scenariusz, że FOMC nie zdecyduje się na podwyżkę stóp na posiedzeniu w grudniu z uwagi na wyższe ryzyko wzrostu premii za ryzyko na globalnym rynku finansowym" - napisano w raporcie.

Według ekonomistów BOŚ, gdyby jednak sytuacja rynkowa w najbliższych tygodniach kształtowała się relatywnie stabilnie, prawdopodobieństwo podwyżki stóp będzie rosło.

"Podtrzymujemy prognozę wzrostu stopy funduszy federalnych do końca 2017 r. do 0,75% - 1,00% (obecnie 0,25% - 0,50%) niezależnie od terminu najbliższej podwyżki stóp, choć oczywiście prognozy polityki pieniężnej także będą w średnim okresie silniej zależne od ewentualnych zmian w polityce gospodarczej USA" - podsumowano w raporcie.

(ISBnews)

dkgjemk

Podziel się opinią

Share
dkgjemk
dkgjemk