Trwa ładowanie...
d3a72ql
d3a72ql
espi

BOŚ SA - Decyzja KNF o zaliczeniu do funduszy uzupełniających BOŚ S.A. kwoty zobowiązań podporząd...

BOŚ SA - Decyzja KNF o zaliczeniu do funduszy uzupełniających BOŚ S.A. kwoty zobowiązań podporządkowanych (26/2012)
Share
d3a72ql
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-17
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Decyzja KNF o zaliczeniu do funduszy uzupełniających BOŚ S.A. kwoty zobowiązań podporządkowanych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie powziął informację, iż w dniu 16 maja 2012 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o zaliczeniu do funduszy uzupełniających Banku Ochrony Środowiska S.A. kwoty 100 000.000 zł (sto milionów złotych) stanowiącej zobowiązanie podporządkowane z tytułu emisji przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w dniu 28 lutego 2012 r. 100.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Bank poinformował o wyżej wymienionej emisji w raporcie bieżącym nr 8/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
850 87 20 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-17 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3a72ql

Podziel się opinią

Share
d3a72ql
d3a72ql