Trwa ładowanie...
ds5lmlm
espi

BOŚ SA - Nabycie akcji BOŚ S.A. przez Prezesa Zarządu Banku (57/2014)

BOŚ SA - Nabycie akcji BOŚ S.A. przez Prezesa Zarządu Banku (57/2014)
Share
ds5lmlm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 57 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Nabycie akcji BOŚ S.A. przez Prezesa Zarządu Banku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 12 listopada 2014 r. od Mariusza Klimczaka, Prezesa Zarządu BOŚ S.A., zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy nabycia w dniu 6 listopada 2014 r. 119 akcji zwykłych BOŚ S.A. na okaziciela po średniej cenie 41,50 zł za akcję. Transakcje nabycia akcji miały miejsce na rynku regulowanym (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) w trybie sesji zwykłej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-832 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żelazna 32
(ulica) (numer)
22 850 87 51 22 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)
ds5lmlm

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Dariusz Daniluk Wiceprezes Zarządu
2014-11-12 Adam Grzebieluch Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5lmlm

Podziel się opinią

Share
ds5lmlm
ds5lmlm