Trwa ładowanie...
d3fz2tr
d3fz2tr
espi

BOŚ SA - Nabycie akcji BOŚ S.A. przez Wiceprezesa Zarządu Banku (70/2013)

BOŚ SA - Nabycie akcji BOŚ S.A. przez Wiceprezesa Zarządu Banku (70/2013)
Share
d3fz2tr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 70 / 2013
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Nabycie akcji BOŚ S.A. przez Wiceprezesa Zarządu Banku
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu 9 września 2013r. od Adama Grzebielucha, Wiceprezesa Zarządu BOŚ S.A., zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie dotyczy nabycia: - w dniu 6 września 2013 r. 829 akcji zwykłych BOŚ S.A. na okaziciela po średniej cenie 37,84 zł za akcję, - w dniu 9 września 2013 r. 174 akcji zwykłych BOŚ S.A. na okaziciela po średniej cenie 38,35 zł za akcję. Transakcje nabycia akcji miały miejsce na rynku regulowanym (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) w trybie sesji zwykłej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
850 87 20 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3fz2tr

Podziel się opinią

Share
d3fz2tr
d3fz2tr