Trwa ładowanie...
dlqljn2
espi

BOŚ SA - Wartość zobowiązań zaciągniętych przez BOŚ S.A. stan na 30.09.2012 r. (58/2012)

BOŚ SA - Wartość zobowiązań zaciągniętych przez BOŚ S.A. stan na 30.09.2012 r. (58/2012)

Share
dlqljn2
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-06
Skrócona nazwa emitenta
BOŚ SA
Temat
Wartość zobowiązań zaciągniętych przez BOŚ S.A. stan na 30.09.2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Wypełniając obowiązki wynikające z art. 154 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.10.211.1384j.t.), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30 września 2012 r. wynosi 14 902 980 tys. PLN (słownie: czternaście miliardów dziewięćset dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Przekazanie tej informacji do publicznej wiadomości wynika z planowanych emisji obligacji krótkoterminowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

| | | BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BOŚ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al Jana Pawła II | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 850 87 20 | | 850 88 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bos@bosbank.pl | | www.bosbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-020-33-13 | | 006239498 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlqljn2

Podziel się opinią

Share
dlqljn2
dlqljn2