Trwa ładowanie...
d3glnu3
espi

BOŚ SA - Wykup obligacji własnych BOŚ S.A. serii H (9/2013)

BOŚ SA - Wykup obligacji własnych BOŚ S.A. serii H (9/2013)
Share
d3glnu3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BOŚ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykup obligacji własnych BOŚ S.A. serii H | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie w § 5 ust.1 pkt 6 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 27 lutego 2013 r. został zrealizowany przedterminowy wykup obligacji serii H o numerze ISIN PLBOS0000118, zgodnie z trybem przewidzianym w pkt. 15.1 Warunków Emisji Obligacji serii H oraz z art. 24 ust. 1 i art. 25 ust 1 Ustawy o obligacjach. Przedterminowy wykup objął 185 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej 185 000 000,00 PLN. Przyczynę wykupu obligacji stanowiła wola stron transakcji. Obligacje zostały nabyte w celu umorzenia. Jednostkowa cena nabycia obligacji była równa ich wartości nominalnej i wynosiła 1.000 zł. Obligacje serii H zostały wykupione w całości. O emisji obligacji serii H Bank informował w raporcie bieżącym nr
6/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., natomiast o zamiarze ich wcześniejszego wykupu w raporcie bieżącym nr 6/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA
(pełna nazwa emitenta)
BOŚ SA Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
850 87 20 850 88 91
(telefon) (fax)
bos@bosbank.pl www.bosbank.pl
(e-mail) (www)
527-020-33-13 006239498
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Mariusz Klimczak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3glnu3

Podziel się opinią

Share
d3glnu3
d3glnu3