Trwa ładowanie...
d2ih3zn

BOŚ wyemitował trzyletnie obligacje serii S o wartości 100 mln zł

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował 100.000 szt. trzyletnich obligacji serii S o łącznej wartości 100 mln zł w ramach programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 1 mld zł, poinformował bank. 

Share
d2ih3zn

Warszawa, 20.02.2015 (ISBnews) - Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) wyemitował 100.000 szt. trzyletnich obligacji serii S o łącznej wartości 100 mln zł w ramach programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 1 mld zł, poinformował bank.

Data wykupu obligacji to 20 lutego 2018 r.. Obligacje są niezabezpieczone. ?Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę w dacie wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej obligacji powiększonej o należne odsetki" - czytamy w komunikacie.

?Obligacje są oprocentowane. Odsetki od wartości nominalnej obligacji są naliczane od daty emisji (włącznie) i płatne w każdej dacie płatności odsetek. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup obligacji. Obligacje oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową równą stopie bazowej WIBOR6M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę, której wysokość została ustalona w trakcie budowy księgi popytu" - podano również.

d2ih3zn

Obligacje nie zostaną zaoferowane inwestorom w drodze oferty publicznej.

Jak dodano, posiadacz obligacji ma prawo do wcześniejszego wykupu w razie wystąpienia zmiany kontroli w BOŚ S.A. i jeśli w wyniku zmiany kontroli nastąpi obniżenie ratingu poniżej poziomu inwestycyjnego lub rating nie będzie ustalany przez żadną z agencji ratingowych.

Wstępna wartość zaciągniętych przez BOŚ zobowiązań na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 17,965 mld zł, podał także bank.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym akcjonariuszem BOŚ Banku jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W skład Grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

d2ih3zn

Podziel się opinią

Share
d2ih3zn
d2ih3zn