Trwa ładowanie...
d2jubch

Bowim - Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (8/2013)

Bowim - Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (8/2013)

Share
d2jubch

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bowim S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 r. powziął informację o otrzymaniu przez jego pełnomocnika decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 28 stycznia 2013 r nr PTI/1/440701/115-121/12/ASK1 utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej ("UKS") w Katowicach nr UKS2491/W4P/42/3/10/187/025 z dnia 21 września 2012 r., w której określił dodatkowe zobowiązanie podatkowe Emitenta w zakresie podatku od towarów i usług ("VAT"), a od której Emitent się odwołał. W raporcie okresowym za III kwartał 2012 roku Emitent informował o otrzymaniu od Dyrektora UKS w Katowicach w/w decyzji, a także o podjętych działaniach. W wyniku określenia wyżej opisanego zobowiązania, Spółka jest zobowiązana do zapłaty nieuregulowanej kwoty zobowiązania w zakresie VAT, w łącznej kwocie 2.608.810,00 PLN z odsetkami od kwot należnych za dany miesiąc rozliczeniowy, od 26 dnia miesiąca następującego po tym danym miesiącu rozliczeniowym. Decyzja jest ostateczna w postępowaniu
administracyjnym, jednak przysługuje od niej skarga do sądu administracyjnego. Po dokonaniu zapłaty, Emitent dokona stosownych korekt sprawozdań finansowych za okres, którego dotyczyło zobowiązanie podatkowe. W opinii Emitenta, decyzja UKS oraz utrzymująca ja w mocy decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, są niezasadne. W wyniku analizy przeprowadzonej przez UKS postawiono Spółce zarzut braku należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów, i że ten brak należytej staranności spowodował uszczuplenie należności podatkowych polegający na bezpodstawnym zastosowaniu zerowej stawki VAT, gdyż towar objęty transakcjami ze wskazanymi w ww. decyzjach zagranicznymi podmiotami faktycznie nie opuścił terenu Polski i to pomimo faktu, że Emitent dysponuje dokumentami, które potwierdzają zarówno taki wywóz jak i rozładunek towaru poza granicami kraju. Należy podkreślić, iż żaden z tych dokumentów nie został wystawiony przez Spółkę, bowiem za wywóz oraz rozładunek towarów odpowiadali kupujący i działające
na ich zlecenie firmy przewozowe. W związku z powyższym oraz przekonaniem Zarządu Spółki o dołożeniu należytej staranności w zakresie okoliczności zawarcia kwestionowanych transakcji i ich dokumentacji, a także uwzględniając rekomendację swego pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu - kancelarii Baker&McKenzie Krzyżowscy i Wspólnicy sk. k. z siedzibą w Warszawie, Emitent zamierza wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wnosząc w szczególności o uchylenie wskazanych wyżej decyzji podatkowych, jako niezgodnych z prawem. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

| | | BOWIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2013-01-31 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jubch

Podziel się opinią

Share
d2jubch
d2jubch