Trwa ładowanie...
dymh955

Bowim - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Bowim - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
dymh955
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody z działalności operacyjnej 757 666 772 412 180 857 183 427
Koszt działalności operacyjnej 748 857 765 799 178 755 181 857
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 809 6 614 2 103 1 571
Zysk (strata) brutto 2 574 1 347 614 320
Zysk (strata) netto 2 713 1 053 647 250
Aktywa razem 335 804 291 309 78 785 70 242
Zobowiązania razem 231 966 183 186 54 423 44 171
W tym zobowiązania krótkoterminowe 204 586 152 531 47 999 36 779
Kapitał własny 103 839 108 123 24 362 26 071
Kapitał podstawowy 1 951 1 951 457 470
Liczba udziałów/akcji w sztukach 19.514.647 19.514.647 19.514.647 19.514.647
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 5,32 5,55 1,25 1,34
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,14 0,05 0,03 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 396 24 913 5 346 5 916
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 507 -119 121 -28
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -21 899 -25 452 -5 227 -6 044
Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z działalności operacyjnej 698 218 696 433 166 667 165 384
Koszt działalności operacyjnej 686 905 687 657 163 967 163 300
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 312 8 776 2 700 2 084
Zysk (strata) brutto 3 845 2 039 918 484
Zysk (strata) netto 3 801 1 429 907 339
Aktywa razem 342 074 303 494 80 256 73 180
Zobowiązania razem 261 778 219 877 61 417 53 018
W tym zobowiązania krótkoterminowe 207 083 168 579 48 585 40 649
Kapitał własny 77 719 81 268 18 234 19 596
Kapitał podstawowy 1 951 1 951 458 470
Liczba udziałów/akcji w sztukach 19.514.647 19.514.647 19.514.647 19.514.647
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 3,98 4,16 0,93 1,00
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,19 0,06 0,04 0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 440 29 248 6 789 6 944
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 042 -98 -249 -23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 646 -30 261 -6 360 -7 185
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
List Zarządu Bowim SA do Akcjonariuszy.pdf List Zarządu "Bowim" SA do Akcjonariuszy
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim za 2014 r..pdf Sprawozdanie finansowe Spółki "Bowim" SA za 2014 r.
BOWIM_BSF 2014_MSSFopiniai_raport.pdf Opinia niezależnego biegłego oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego sprawozdania finansowego "Bowim" S.A.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA za 2014 r..pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności "Bowim" SA za 2014 r.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Bowim za 2014 r..pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2014 r.
BOWIM_BSSF 2014_RAP_opinia i raport.pdf Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Bowim"
Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Bowim.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2014 r.
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta SF 2014 r..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ( (roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ?Bowim? S.A.)
Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta SSF 2014 r..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ( (roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK ?Bowim? )
Oświadczenie Zarządu o zgodności SF 2014 oraz sprawozdania Zarządu Bowim.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności ?Bowim? S.A.
Oświadczenie Zarządu o zgodności SSF 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności GK Bowim.pdf Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ?Bowim?

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dymh955

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSFF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BOWIM SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | +48 32 39 29 380 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | firma@bowim.pl | | www.bowim.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | PRO AUDYT Sp. z o.o., 60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu
2015-03-23 Jerzy Wodarczyk Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jadwiga Królicka Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

dymh955

Podziel się opinią

Share
dymh955
dymh955