Trwa ładowanie...
d3nst50
d3nst50
espi

Bowim - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (51/2014)

Bowim - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (51/2014)
Share
d3nst50

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Bowim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Bowim? S.A. (dalej: ?Emitent" lub ?Bowim") informuje, iż w dniu 03 listopada 2014 roku Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z § 26 ust. 2 lit. e) Statutu, podjęła uchwałę o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Zgodnie z tą uchwałą, przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i ksiąg handlowych za rok obrotowy 2014 roku spółki ?Bowim? S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ?Bowim? za rok obrotowy 2014 dokona firma PRO AUDYT Michał Czerniak Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Błażeja 12B/3. Wybór biegłego rewidenta nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. PRO AUDYT Michał Czerniak Spółka Komandytowa jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3931. Emitent nie korzystał wcześniej z usług wybranego podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań finansowych ?Bowim? S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy
Kapitałowej ?Bowim? S.A. Emitent zamierza podpisać umowę z PRO AUDYT Michał Czerniak Spółka Komandytowa na okres umożliwiający przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za 2014 rok. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BOWIM SA
(pełna nazwa emitenta)
Bowim Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Niwecka 1E
(ulica) (numer)
+48 32 39 29 300 +48 32 39 29 380
(telefon) (fax)
firma@bowim.pl www.bowim.pl
(e-mail) (www)
645-22-44-873 277486060
(NIP) (REGON)
d3nst50

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Adam Kidała Wiceprezes Zarządu
2014-11-03 Jacek Rożek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nst50

Podziel się opinią

Share
d3nst50
d3nst50