Trwa ładowanie...
dhq6x3r
espi

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (6...

BPH FIZ MULTI INWESTYCJA - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (6/2011)
Share
dhq6x3r
TREŚĆ RAPORTU:
l.p. imię nazwisko zarządzanie lub nadzór opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych data powołania
Piotr Nowak Osoba zarządzająca Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalność Krajowe i Międzynarodowe Rynki Finansowe. Ukończył liczne, międzynarodowe szkolenia m.in "International Fixed Income and Derivatives Certificate" w Budapeszcie, "Derivatives Program" w Madrycie, "Reuters Fixed Income Portfolio Management" oraz "Advanced Technical Analysis" w London Chamber of Commerce and Industry. Obecnie jest kandydatem do tytułu Chartered Financial Analyst Level III. Od maja 2006 pracował w ABN AMRO Bank Polska S.A. (Departament Skarbu), gdzie zajmował się sprzedażą klientom instytucjonalnym i korporacyjnym produktów z zakresu instrumentów dłużnych, walut, towarów i rynku pieniężnego, a także emisją i plasowaniem obligacji korporacyjnych na rynku polskim oraz przygotowywaniem koncepcji dotyczących zabezpieczania ryzyka walutowego i stopy procentowej. Od 1 sierpnia 2009 zatrudniony w BPH TFI S.A. 2011-05-26
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-05-27
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-203 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
BONIFRATESRKA 17
(ulica) ( numer)
0 22 538 97 77 022 538 97 98
(telefon) (fax) (e-mail)
www.bphtfi.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Marcin Bednarek Wiceprezes Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dhq6x3r

Podziel się opinią

Share
dhq6x3r
dhq6x3r