Trwa ładowanie...
d7smary

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o zamiarze połączenia cer...

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4 - Informacja o zamiarze połączenia certyfikatów inwestycyjnych serii A i B wyemitowanych przez BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4 (2/2013)

Share
d7smary

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ("Towarzystwo") działając w imieniu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 4 ("Fundusz") niniejszym informuje o zamiarze połączenia certyfikatów inwestycyjnych serii A i B Funduszu.Planowana data dokonania połączenia certyfikatów inwestycyjnych:11 stycznia 2013 r.Sposób dokonania połączenia certyfikatów inwestycyjnych:Towarzystwo informuje, o podjęciu w dniu 8 stycznia 2013 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW") Uchwały nr 22/13, na podstawie której Zarząd KDPW postanawia dokonać w dniu 11 stycznia 2013 r. asymilacji 162 011 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące jedenaście) certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oznaczonych kodem PLBPHBC00029 z 381 918 (trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście) certyfikatami inwestycyjnymi Funduszu oznaczonymi kodem PLBPHBC00011. Certyfikaty inwestycyjne objęte asymilacją otrzymają kod PLBPHBC00011. Łączna liczba certyfikatów inwestycyjnych Funduszu po
asymilacji wynosiła będzie 543 929 (pięćset czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć).Przyczyny powzięcia zamiaru połączenia certyfikatów inwestycyjnych:Uprawnienia związane z własnością certyfikatów inwestycyjnych serii A oraz serii B Funduszu są tożsame, a w szczególności emisje te nie różnią się statusem w zakresie obrotu na rynku regulowanym. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 2 / 2013
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2013-01-08
Nazwa podmiotu: BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 4
Temat raportu: Informacja o zamiarze połączenia certyfikatów inwestycyjnych serii A i B wyemitowanych przez BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 4
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 12 oie - zamiar podziału albo połącz certyfik. inwestycyjn.

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Artur Czerwoński Prezes Zarządu
Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d7smary

Podziel się opinią

Share
d7smary
d7smary