Trwa ładowanie...
dwgk56a
espi

BRASTER - Powołanie Członków Zarządu BRASTER S.A. (53/2014) - EBI

BRASTER - Powołanie Członków Zarządu BRASTER S.A. (53/2014)
Share
dwgk56a
NEW CONNECT
Raport EBI nr 53 / 2014
Data sporządzenia: 2014-06-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Powołanie Członków Zarządu BRASTER S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BRASTER S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 23 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 23 czerwca 2014 r. w skład Zarządu BRASTER S.A. Pana Krzysztofa Pawelczyka na stanowisko Prezesa Zarządu, Pana Henryka Jaremka, który będzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Konrada Kowalczuka, który będzie pełnił funkcję Członka Zarządu. Osoby wchodzące w skład Zarządu zostały powołane na wspólną, trzyletnią kadencję. Życiorysy wszystkich Członków Zarządu, dostępne są w Rozdziale 2 pkt 2.1 Dokumentu Informacyjnego z dnia 29 maja 2014 roku ? ostatni przekazany do wiadomości publicznej Dokument Informacyjny. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Pawelczyk Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwgk56a

Podziel się opinią

Share
dwgk56a
dwgk56a