Trwa ładowanie...
dlkje82

BRASTER - Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Japonii patentu międzynarodowego (?Liquid- ... - EBI

BRASTER - Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Japonii patentu międzynarodowego (?Liquid-crystal emulsion oil?) (23/2015)

Share
dlkje82
NEW CONNECT
Raport EBI nr 23 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-20
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Warunkowe udzielenie przez Urząd Patentowy w Japonii patentu międzynarodowego (?Liquid-crystal emulsion oil?)
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd BRASTER Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?) informuje, że w dniu 20 lutego 2015 roku powziął informację o udzieleniu przez Urząd Patentowy w Japonii patentu na wynalazek pt. ?Ciekłokrystaliczna emulsja typu olejowo-wodnego i sposób wytwarzania ciekłokrystalicznej emulsji? (ang: ?Liquid-crystal emulsion oil in water type and a preparation method of the liquid-crystal emulsion?) pod warunkiem uiszczenia stosownej opłaty do 20 marca 2015 r. Spółka poinformuje o spełnieniu warunku w kolejnych raportach bieżących. Uzyskanie patentu na przedmiotowy wynalazek jest elementem strategii zabezpieczenia posiadanej przez BRASTER S.A. własności intelektualnej. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlkje82

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Henryk Jaremek Wiceprezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlkje82

Podziel się opinią

Share
dlkje82
dlkje82