Trwa ładowanie...
d41oakz

BRASTER - Zawarcie umowy na budowę linii technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych ... - EBI

BRASTER - Zawarcie umowy na budowę linii technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych do urządzenia BRASTER Tester (22/2015)

Share
d41oakz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy na budowę linii technologicznej do produkcji matryc ciekłokrystalicznych do urządzenia BRASTER Tester | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BRASTER S.A. (dalej ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 18 lutego 2015 roku, Spółka podpisała Umowę na generalne wykonawstwo zakładu do produkcji i montażu matryc ciekłokrystalicznych (dalej ?Umowa?) z firmą AB Industry S.A. (dalej ?Wykonawca?) z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Zgodnie z postanowieniami Umowy, wchodzi ona w życie z chwilą jej podpisania. Zawarcie w/w Umowy związane jest z realizacją II Etapu Projektu pt.: ?BreastLife ? innowacyjny tester termografii ciekłokrystalicznej, wykrywający raka piersi PKWiU: 33.40.23 (Przyrządy ciekłokrystaliczne)? w ramach Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Przedmiotem wspomnianej Umowy jest stworzenie infrastruktury, w tym budowa linii technologicznej umożliwiającej produkcję matryc ciekłokrystalicznych wykorzystywanych w urządzeniu BRASTER Tester, na podstawie przekazanych przez Emitenta wytycznych technologicznych. W wyniku realizacji Umowy, dzięki stworzeniu
wspomnianej linii technologicznej Spółka będzie mogła przeprowadzać takie procesy jak: odważanie substratów, przygotowanie emulsji ciekłokrystalicznych i roztworów z zastosowaniem urządzeń procesowych, nakładanie i polimeryzacja warstw emulsji ciekłokrystalicznej na folie podkładową, kondycjonowanie, kontrola jakości, obróbka mechaniczna i znakowanie produktu, montaż matryc w obejmach, konfekcjonowanie. Termin realizacji Umowy został podzielony na dwa etapy: a) Etap I: do 30.11.2015 ? obejmuje dostawę urządzeń technologicznych, b) Etap II: do 31.05.2016 ? obejmuje, m.in. uruchomienie powstałych instalacji, rozruch zakładu oraz testy produkcyjne. Wykonawcy, za realizację wyżej wspomnianych działań przysługuje wynagrodzenie w wysokości 11 723 500 zł netto. Część wydatków w ramach Umowy, tj. 4 020 998,80 zł, zostanie pokryta z funduszy unijnych pozyskanych w ramach Działania 4.1. Pozostałą część kosztów związanych z realizacją Umowy Spółka zamierza pokryć ze środków pozyskanych w ramach planowanej oferty
publicznej akcji. Ważnym elementem Umowy są zapisy, na mocy których Wykonawca udzieli Spółce gwarancji na wykonane w ramach Umowy prace, a także zapisy dotyczące kar umownych m.in. w przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu dostawy urządzeń technologicznych do dnia 30 listopada 2015 roku oraz w momencie pojawienia się opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy. Zawarcie w/w Umowy jest kluczowym czynnikiem wdrażania Strategii Spółki na lata 2015-2021, która to zakłada uruchomienie produkcji urządzenia BRASTER Tester, przeznaczonego bezpośrednio do użytku dla kobiet, w drugiej połowie 2016 r. Rozpoczęcie działalności produkcyjnej jest istotnym elementem, który będzie miał następnie bezpośrednie przełożenie na generowanie przez Spółkę przychodów i osiąganie pozytywnych wyników finansowych. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41oakz

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Halicki Prezes Zarządu
Konrad Kowalczuk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41oakz

Podziel się opinią

Share
d41oakz
d41oakz