Trwa ładowanie...
dpqaswn
dpqaswn
espi

BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publiczny...

BRE BANK HIPOTECZNY - Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publicznych listów zastawnych serii PUA7. (39/2013)
Share
dpqaswn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-26
Skrócona nazwa emitenta
BRE BANK HIPOTECZNY
Temat
Informacja o wysokości stopy procentowej i wysokości płatności od publicznych listów zastawnych serii PUA7.
Podstawa prawna
Regulamin rynku pozagiełdowego
Treść raportu:
Załączniki
Plik Opis
RB39_2013.rtf
BRE BH PUA7_03okres.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRE BANK HIPOTECZNY
(pełna nazwa emitenta)
BRE BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-609 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Aleja Armii Ludowej 26
(ulica) (numer)
579-74-00 579-74-08
(telefon) (fax)
www.brehipoteczny.pl
(e-mail) (www)
526-23-16-250 014953634
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Piotr Cyburt Prezes Zarządu
2013-09-26 Marcin Romanowski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dpqaswn

Podziel się opinią

Share
dpqaswn
dpqaswn