Trwa ładowanie...
dth79w0
espi
16-11-2010 18:05

BRE - Decyzja Zarządu BRE Banku SA dotycząca oświadczenia dla Commerzbanku AG w związku z jego z...

BRE - Decyzja Zarządu BRE Banku SA dotycząca oświadczenia dla Commerzbanku AG w związku z jego zobowiązaniami wobec SoFFin (84/2010)

dth79w0
dth79w0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 84 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Zarządu BRE Banku SA dotycząca oświadczenia dla Commerzbanku AG w związku z jego zobowiązaniami wobec SoFFin | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA (dalej "Bank") podaje do wiadomości, iż w dniu 16 listopada podjął decyzję o złożeniu oświadczenia wobec Commerzbanku AG (podmiotu dominującego wobec Banku) w związku z zobowiązaniami Commerzbanku AG wynikającymi z otrzymanego przez niego w latach 2008 - 2009 wsparcia ze strony niemieckiego Funduszu Stabilizującego RynekFinansowy (dalej "SoFFin").Oświadczenie obejmuje następujące kwestie:- Zakaz Reklamy?Bank nie będzie powoływać się na fakt otrzymania przez Commerzbank AG wsparcia SoFFin w celu promocji swoich produktów i usług;- Zakaz wykupu akcji własnych?Bank nie dokona zakupu ani innego nabycia akcji Commerzbanku AG chyba że (1) akcje Commerzbanku AG będą oferowane pracownikom lub byłym pracownikom Banku, (2) Bank dokona nabycia w ramach realizacji zlecenia zakupu złożonego przez klienta lub (3) Bank dokona nabycia na podstawie uchwały walnego zgromadzenia w celu obrotu papierami wartościowymi;- Zobowiązanie cenowe (do 31 grudnia 2012 r.)?Bank nie może oferować
korzystniejszych cen dla swoich produktów lub usług, w szczególności klientom detalicznym i korporacyjnym, w porównaniu ze swoimi trzema największymi konkurentami na rynku polskim. Zobowiązanie to dotyczy produktów, dla których udział Banku w rynku jest równy lub wyższy niż 5 proc.- Zakaz nabywania (do 30 kwietnia 2012 r.)?Bank nie może dokonywać (częściowego) nabycia instytucji finansowych ani innych przedsiębiorstw potencjalnie konkurujących z Commerzbankiem AG, wyłączając między innymi (1) wewnętrzną sprzedaż i restrukturyzację w ramach grupy Commerzbanku AG, (2) podwyższenia kapitału w celu uniknięcia rozwodnienia kapitału, (3) opcje sprzedaży przyznane Bankowi przed dniem 7 maja 2009 r., (4) utworzenie spółek specjalnego przeznaczenia wyłącznie w oparciu o fundusze własne, (5) przekształcenie przedsiębiorstwa w joint venture pod warunkiem, że przekształcona część jest niższa lub równa udziałowi Banku w joint venture oraz pod warunkiem, że Bank nie przejmie kontroli w przedmiotowym joint venture.Bank
zobowiązuje się do realizacji powyższego pod warunkiem, że wymienione zobowiązania nie będą pozostawały w sprzeczności z przepisami polskiego prawa, Statutem Banku, rekomendacjami lub opiniami Komisji Nadzoru Finansowego jako urzędu nadzoru nad Bankiem, nie będą wykraczały poza zakres kompetencji Zarządu Banku i/lub będą leżały w najlepszym interesie Banku, w szczególności w zakresie ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem w oparciu o indywidualną sytuację Banku oraz specyfikę polskiego rynku finansowego.Zarząd Banku - według stanu swojej wiedzy na dzień podjęcia decyzji o podpisaniu oświadczenia - nie przewiduje, aby przestrzeganie powyższych zobowiązań naruszało interes Banku.Z przeprowadzonych przez Bank analiz wynika, że obecna oferta BRE Banku nie stoi w sprzeczności z opisanym powyżej zobowiązaniem cenowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dth79w0

| | | BRE BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BRE | | BANKI (BAN) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 829-00-00 | | (22) 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.brebank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-16 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dth79w0
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dth79w0