Trwa ładowanie...
d1vvy02
espi
07-03-2013 17:45

BRE - Raport roczny R 2012

BRE - Raport roczny R 2012

Share
d1vvy02
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody z tytułu odsetek 4 089 597 3 484 479 979 873 841 641
Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 068 839 994 969 256 095 240 325
Wynik na działalności handlowej 344 897 337 847 82 638 81 604
Wynik na działalności operacyjnej 1 456 347 1 342 200 348 943 324 195
Zysk brutto 1 456 347 1 342 200 348 943 324 195
Zysk netto 1 199 484 1 066 012 287 398 257 485
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 290 233 460 887 788 344 111 323
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -133 420 9 593 -31 968 2 317
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 296 936 -1 794 959 71 146 -433 555
Przepływy pieniężne netto, razem 3 453 749 -1 324 479 827 523 -319 915
Zysk na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 28,48 25,32 6,82 6,12
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 28,45 25,30 6,82 6,11
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Aktywa razem 98 148 976 93 895 432 24 007 870 21 258 701
Zobowiązania wobec banku centralnego - - - -
Zobowiązania wobec innych banków 20 241 514 25 281 169 4 951 204 5 723 865
Zobowiązania wobec klientów 59 881 918 54 018 635 14 647 502 12 230 265
Kapitały własne 9 163 857 7 610 906 2 241 538 1 723 172
Kapitał akcyjny 168 556 168 411 41 230 38 130
Liczba akcji 42 138 976 42 102 746 42 138 976 42 102 746
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 217,47 180,77 53,19 40,93
Współczynnik wypłacalności 19,66 15,28 19,66 15,28
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OpiniaiRaport AudytoraBREBankSA_2012.pdf
ListPrezesaZarząduBREBankuSAdoAkcjonariuszy2012.pdf
ListPrzewodniczącegoRadyNadzorczejBREBankuSA_2012.pdf
OcenaRadyNadzorczejBREBankuSA2012.pdf
SprawozdanieFinansoweBREBankuSAza2012_rok.pdf
SprawozdanieZarząduzdziałalnościBREBankuSAw2012_roku.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1vvy02

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-07 | | | | | | | |
| | | BRE BANK SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BRE | | BANKI (BAN) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 829-00-00 | | (22) 829-00-33 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.brebank.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-07 Cezary Stypułkowski Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Banku
2013-03-07 Wiesław Thor Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku
2013-03-07 Przemysław Gdański Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2013-03-07 Joerg Hessenmueller Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2013-03-07 Hans-Dieter Kemler Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2013-03-07 Cezary Kocik Członek Zarządu / Dyrektor Banku
2013-03-07 Jarosław Mastalerz Członek Zarządu / Dyrektor Banku

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1vvy02
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1vvy02
d1vvy02