Trwa ładowanie...
d162xbr
espi

BRE - Umowy kredytowe z EBI - spełnienie warunków umożliwiających ciągnienie kredytów (50/2011)

BRE - Umowy kredytowe z EBI - spełnienie warunków umożliwiających ciągnienie kredytów (50/2011)
Share
d162xbr
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-15
Skrócona nazwa emitenta
BRE
Temat
Umowy kredytowe z EBI - spełnienie warunków umożliwiających ciągnienie kredytów
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") ? w nawiązaniu do raportu bieżącego 28/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r., dotyczącego zawarcia przez Bank z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ("EBI") w dniu 8 czerwca 2011 r. dwóch umów kredytowych ? informuje, iż spełnione zostały przewidziane w ww. umów kredytowych warunki umożliwiające ciągnienie kredytów i w związku z tym 15 lipca 2011 r. Bank pociągnął dwa kredyty w wysokości 100.000.000 euro każdy (słownie sto milionów euro), w sumie 200.000.000 euro (słownie dwieście milionów euro)( 806.860.000 zł według średniego kursu NBP z dnia 15 lipca 2011 r.)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRE BANK SA
(pełna nazwa emitenta)
BRE Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-950 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
SENATORSKA 18
(ulica) (numer)
829-00-00 829-00-33
(telefon) (fax)
www.brebank.com.pl
(e-mail) (www)
526-021-50-88 001254524
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-15 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Biura Monitoringu Zgodności

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d162xbr

Podziel się opinią

Share
d162xbr
d162xbr