Trwa ładowanie...
dm5tgj2

BRE - Umowy zawarte z jednym z klientów Banku (60/2011)

BRE - Umowy zawarte z jednym z klientów Banku (60/2011)

Share
dm5tgj2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowy zawarte z jednym z klientów Banku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy spółki Grupy Banku zawarły z jednym z klientów Banku, spółką z branży gazowej ("Spółka"), oraz jej spółkami zależnymi, szereg umów o łącznej wartości 753.100.000 zł. Największymi z ww. umów były umowy z czerwca 2010 r. dotyczące emisji i gwarantowania objęcia obligacji Spółki ("Umowy"), do których Bank przystąpił w dniu 25 listopada 2011 r. Maksymalna wartość nominalna obligacji, do których obejmowania zobowiązał się Bank w wyniku przystąpienia do Umów wynosi 616,5 mln zł. Termin wykupu obligacji objętych przez Bank w ramach zobowiązania gwarancyjnego nie przekroczy 31 lipca 2015 r. Oprocentowanie obligacji, a także warunki wynagrodzenia Banku zostały określone na warunkach rynkowych. Powyższa umowa przewiduje standardowe dla tego typu umów warunki wykonania zobowiązania Banku do objęcia obligacji emitowanych przez Spółkę, jak również standardowe w tego typu umowach postanowienia umożliwiające wypowiedzenie umowy.
Umowa nie przewiduje kar umownych. Łączna wartość ww. umów przekracza wartość 10% kapitałów własnych Banku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

| | | BRE BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BRE | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.brebank.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-25 Maciej Mołdawa Zastępca Dyrektora Biura Monitoringu Zgodności

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dm5tgj2

Podziel się opinią

Share
dm5tgj2
dm5tgj2