Trwa ładowanie...
dsozk30
espi

BRIJU S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (29/2014)

BRIJU S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (29/2014)
Share
dsozk30
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-09
Skrócona nazwa emitenta
BRIJU S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BRIJU S.A. z siedzibą w Poznaniu (?Emitent?) informuje, że w dniu 8 lipca 2014 roku podmiot zależny od Emitenta: BRIJU NETWOR BRIJU SECUR 2 Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna (?Odbiorca?) zawarł umowę o współpracy handlowej z hurtowym dostawcą metali szlachetnych ? producentem i hurtownią biżuterii i półfabrykatów (?Dostawca?), której przewidywana wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, spełniając tym samym kryterium uznania umowy za znaczącą.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BRIJU SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BRIJU S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-884 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Bernardyński 4/3
(ulica) (numer)
(048) 61 424 59 03 (048) 61 424 59 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
784-214-99-99 639848296
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Tomasz Piotrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsozk30

Podziel się opinią

Share
dsozk30
dsozk30