Trwa ładowanie...
d3vc509

BROWAR GONTYNIEC - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 22 października 2015 r. wraz projektami uc ... - EBI

BROWAR GONTYNIEC - Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 22 października 2015 r. wraz projektami uchwał i pierwszym zawiadomieniem o połączeniu (27/2015)

Share
d3vc509
NEW CONNECT
Raport EBI nr 27 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-04
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 22 października 2015 r. wraz projektami uchwał i pierwszym zawiadomieniem o połączeniu
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Browar Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce (?Spółka?, ?Emitent?) informuje o zwołaniu na dzień 22 października 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Towarowej 2, w Golden Tulip Warsaw Centre, sala konferencyjna ?Krokus?, o godz. 12:00, 00-811 Warszawa. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu ? na podstawie art. 504 KSH ? pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Browar Gontyniec S.A. i Browar Konstancin S.A. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości: - treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 22.10.2015r.; - projekty Uchwał; - informacja o ogólnej liczbie głosów; - formularz głosowania przez pełnomocnika; - plan połączenia. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 - 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ? Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
Plik Opis
2015.09.04FormularzglosowaniaBrowarGontyniec_S.A.-3.pdf
2015.09.04OgloszenieozwolaniuNWZspolkiBrowarGontyniecSAnadzien22.10-0.pdf
2015.09.04OgolnaliczbaglosowBrowarGontyniecS_A-2.pdf
2015.09.04Planpolaczenia-4.pdf
2015.09.04ProjektyuchwalNWZBrowarGontyniecSA_zwolanegonadzien_22.10.2-1.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Klimczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509