Trwa ładowanie...
d1qlzl6
d1qlzl6
espi

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji seri...

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A-G (5/2011)
Share
d1qlzl6
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2011
Data sporządzenia: 2011-02-03
Skrócona nazwa emitenta
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A.
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii A-G
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BSC Drukarnia Opakowań Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 lutego 2011 roku otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), w którym KDPW poinformował, że zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW Nr 866/10 z dnia 22 grudnia 2010 roku, w dniu 3 lutego 2011 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 6.807.516 (sześć milionów osiemset siedem tysięcy pięćset szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A-G Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BSC DRUKARNIA OPAKOWAŃ S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-171 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
ŻMIGRODZKA 37
(ulica) (numer)
+48 61 867 60 61 +48 61 861 60 66
(telefon) (fax)
relacje-inwestorskie@bsc-packaging.com www.bsc-packaging.com
(e-mail) (www)
779-20-76-889 639627371
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Janusz Schwark Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1qlzl6

Podziel się opinią

Share
d1qlzl6
d1qlzl6