Trwa ładowanie...
d3dr4ow
d3dr4ow
espi

BUDIMEX - Aneks do umowy na gwarancje kontraktowe z TUiR WARTA SA (87/2014)

BUDIMEX - Aneks do umowy na gwarancje kontraktowe z TUiR WARTA SA (87/2014)
Share
d3dr4ow
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 87 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-05
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Aneks do umowy na gwarancje kontraktowe z TUiR WARTA SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 5 listopada 2014 r. spółka została poinformowana o podpisaniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 53/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Na mocy aneksu przedłużono termin obowiązywania umowy do dnia 9 czerwca 2015 r. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimex SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3dr4ow

Podziel się opinią

Share
d3dr4ow
d3dr4ow