Trwa ładowanie...
d2s4t5y
d2s4t5y
espi

BUDIMEX - Budowa budynku biurowo-hotelowego?nowy kontrakt Budimeksu SA (7/2011)

BUDIMEX - Budowa budynku biurowo-hotelowego?nowy kontrakt Budimeksu SA (7/2011)
Share
d2s4t5y

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Budowa budynku biurowo-hotelowego?nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | rb bx/07/11Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 3 lutego 2011 r. została podpisana umowa z Toya Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na wybudowanie budynku biurowo?hotelowego?w zakresie prac stanu surowego, instalacji elektrycznych wysokoprądowych i instalacji sanitarnych.Wartość kontraktu: 64.429.161,82 PLN nettoTermin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni od daty podpisania umowyTermin zakończenia robót: 23 miesiące od daty podpisania umowyOkres gwarancji: 5 lat od daty odbioru końcowegoWarunki finansowe:Płatność: Rozliczenia finansowe pomiędzy wykonawcą, a zamawiającym dokonywane będą miesięcznie, na podstawie faktur obejmujących części wynagrodzenia, wystawianych przez wykonawcę w oparciu o podpisane przez zamawiającego protokoły zaawansowania robót, za wykonanie zakończonych i odebranych przez Zamawiającego elementów robót. Faktury, wystawione przez Wykonawcę będą płatne w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktur przez Zamawiającego.Gwarancja bankowa dobrego wykonania?10% kwoty kontraktowej
nettoMaksymalna wysokość kar: 15%zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.Wartość kontraktu przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-03 Dariusz Blocher prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2s4t5y

Podziel się opinią

Share
d2s4t5y
d2s4t5y