Trwa ładowanie...
d2b9odk
espi

BUDIMEX - Odrzucenie oferty Budimeksu SA - wyrok KIO (58/2013)

BUDIMEX - Odrzucenie oferty Budimeksu SA - wyrok KIO (58/2013)
Share
d2b9odk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 58 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-16
Skrócona nazwa emitenta
BUDIMEX
Temat
Odrzucenie oferty Budimeksu SA - wyrok KIO
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
rb bx/58/2013 W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2013 z dnia 20.08.2013 r. Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 16 września 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok w którym uznała odwołanie konsorcjum IDS-Bud i odrzuciła wybór oferty Bx SA jako najkorzystniejszej w przetargu na "Budowę Laboratorium Centralnego wraz z dostawą elementów wyposażenia, a także dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury naukowo ? badawczej w ramach prawa opcji" ogłoszonym przez Politechnikę Warszawską. Wyrok KIO nie zmienia wielkości portfela zamównień Budimeksu SA.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b9odk

Podziel się opinią

Share
d2b9odk
d2b9odk