Trwa ładowanie...
dc68ppx
dc68ppx
espi

BUDIMEX - Przygotowanie infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku Konotop ? nowy kontr ...

BUDIMEX - Przygotowanie infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku Konotop ? nowy kontrakt Budimeksu SA (93/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dc68ppx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 93 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUDIMEX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przygotowanie infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku Konotop ? nowy kontrakt Budimeksu SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | rb bx/93/2014 Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2014 r. została podpisana umowa z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Szczecinie na: ?Roboty budowlane polegające na przygotowaniu infrastruktury dla zakwaterowania wojsk w obozowisku Konotop?. Wartość oferty: 39 710 355,35 złotych netto. Termin rozpoczęcia robót: 09.12.2014 r. Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty przekazania placu budowy. Okres gwarancji: 36 miesięcy. Warunki finansowe: Zaliczka: 50% limitu rocznego wynagrodzenia brutto w danym roku kalendarzowym. Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT. Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto. Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% ceny ofertowej brutto. Wysokość kar płaconych przez zamawiającego: 20% ceny ofertowej brutto robót, od których realizacji odstąpiono (za wyjątkiem odstąpienia na skutek okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych). Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego, do pełnej wysokość poniesionej szkody. Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Budimex SA
(pełna nazwa emitenta)
BUDIMEX Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-040 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stawki 40
(ulica) (numer)
022 6236000 022 6236001
(telefon) (fax)
info@budimex.com.pl budimex.com.pl
(e-mail) (www)
5261003187 010732630
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Dariusz Blocher Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc68ppx

Podziel się opinią

Share
dc68ppx
dc68ppx